Bestel je bij ons zakelijk glasvezel of VDSL internet? Dan kun je ook digitale televisie afnemen. Met in­ter­ac­tie­ve TV heb je de be­schik­king over een ruim aan­bod van te­le­vi­sie­zen­ders. Daar­naast biedt in­ter­ac­tie­ve tv tal van func­ti­o­na­li­tei­ten.

In­ter­ac­tie­ve TV be­staat uit de vol­gen­de on­der­de­len:

– Zeer ruim zen­der aan­bod van televisiezenders, ook in HD
– Di­ver­se the­ma­pak­ket­ten, zo­als Nieuws & Sport, Film & En­ter­tain­ment, etc..
– Elek­tro­ni­sche Pro­gram­ma Gids: al­le pro­gram­ma’s per zen­der han­dig ge­rang­schikt
– Pro­gram­ma’s op­ne­men: al­le pro­gram­ma’s wor­den in de cloud op­ge­sla­gen. Een hard disc re­cor­der is overbodig
– Pro­gram­ma ge­mist voor Nederland 1, 2 en 3

Set-­top box

Om ge­bruik te kun­nen ma­ken van het hoog­waar­di­ge di­gi­ta­le sig­naal, dat via de glas­ve­zel wordt ge­le­verd, is per te­le­vi­sie­toe­stel een set-­top box no­dig.

Gebieden

Gezien Fieber over vele internet netwerken levert bieden we meerdere tv diensten aan. Nadat je je postcode hebt ingevoerd en een internet abonnement hebt gekozen krijg je ook het televisie pakket te zien welke je kan afnemen in combinatie met de gekozen internet dienst. Mocht je hierover vragen hebben dan kan je ons altijd bellen.